Nuorten konsultaatiot

Nuoruusiän haasteet ja vastoinkäymiset saattavat uuvuttaa nuoren. Oman paikkansa löytäminen ja oman elämän suunnan löytäminen on usein haastavaa. Nuori saattaa kaivata keskusteluapua aikuiselta, joka kuuntelee häntä omana itsenään ilman ennakko-odotuksia.

Keskusteluja voidaan käydä mm. kiusaamisesta, ihmissuhteista, uupumuksesta ja pahasta olosta.

Ota yhteyttä>