Terapeuttinen tukihenkilö

Terapeuttisena tukihenkilönä minulla on laaja koulutus ja kokemus, jolloin asiakkaan auttaminen on kokonaisvaltaista. Asiakkaanani voi olla yksittäinen henkilö tai perhe. 

Terapeuttinen tukihenkilö toimita on ennalta ehkäisevää, kuntouttavaa sekä kotona selviämisen tukemista. 

Asiakkaan tapaaminenn voi tapahtua asiakkaan kotona tai muuten yhdessä sovitussa paikassa.

Terapeuttinen tukihenkilö sopii eri elämänvaiheisiin, jossa asiakas kohtaa uusia haasteita ja muutoksia elämässä. Haasteita ovat esim. pitkä sairaalajakson jälkeen kotiutuminen avohuollon piiriin tai perheen kohtaama kriisi. 

Ota yhteyttä>