Työnohjaus/ Työyhteisövalmennus

Työelämän haasteet mm. hallinantunteen menetys, tuen puute sekä haasteet vuorovaikutuksessa voivat viedä niin esimiehen kuin työntekijän motivaatiota ja lisätä ahdistusta.

Näihin haasteisiin voi työnohjauksesta olla apua joko koko työryhmälle tai yksittäiselle työntekijälle. Työnohjaus tapahtuu tilaajan ehdoilla ja sen tarkoituksena on mm. tukea työhyvinvointia, vahvistaa työryhmän vuorovaikutusta, vähentää kuormitusta, lisätä itsetuntemusta ja ongelmanratkaisukykyä sekä selkeyttää rooleja.

Etukäteen selkeästi määritellyt tavoitteet auttavat työnohjausta onnistumaan. Työnohjaukseen osallistuvat päättävät tavoitteista ja kirjaavat ne ylös. Tavoitteita tarkistetaan prosessin kuluessa.

Ota yhteyttä>