Vanhempainkonsultaatiot

Vanhemmat toivovat usein tukea ja ohjausta lapsen kanssa toimimiseen. TerapiaSade tarjoaa asiantuntija-apua joko kertaluonteisesti tai useammin. Keskusteluissa pohditaan lapsen kehitystä ja käyttäytymistä niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin.

Rajojen asettelu ja vanhempien yhteisen suunnan löytäminen ja tukeminen lisää perheen ja lapsen hyvinvointia.  Ammattilaisen tuella lapsen oireilua, kehitystä, omia tunteita ja käyttäytymistä voi turvallisesti pohtia, ja asioihin voi saada uutta näkökulmaa. Perheen hyviä ominaisuuksia vahvistetaan ja ei-toimivia malleja karsitaan.  

Nuoruusiän haasteet ja odotukset saattavat uuvuttaa sekä perheen että nuoren. Ulkopuolisen tuki voi tuoda perheelle ja nuorelle uusia työkaluja, joiden avulla perhe jaksaa eteenpäin.

Eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa asiakkaan tarvittaessa käyttämään myös muiden toimijoiden palveluita joustavasti. Tällaisia toimijoita ovat esim. erityisopettaja, jolta voi saada konkreettista apua koulunkäynnin haasteisiin.

Ota yhteyttä>