Arvot


Ratkaisukeskeisyys ei ole minulle pelkästään työote tai menetelmä, vaan se on tapa katsoa maailmaa, ajatella ja olla vuorovaikutussuhteessa ihmisten kanssa. Jokaisella on mahdollisuus ja oikeus hyvään elämään. 

Lisää ratkaisukeskeisestä terapiasta


Positiivinen psykologia on osa työotettamme ja tapaamme ajatella. Positiivinen psykologia ei ole uusi suuntaus vaan sen juuret johtavat niin kauas kuin ihmismieltä on tutkittu. Positiivinen psykologia tutkii onnellisuutta, suorituskykyä, menestystä, taitoja sekä sitä miten niitä voidaan edistää.

Tutkimukset osoittavat, että myönteisiin tunteisiin ja vahvuuksiin keskittyminen on tehokas tapa mm. kehittää ihmissuhteita, työtä ja elämän kokonaismielekkyyttä. Positiivinen psykologia korostaa ihmisen omaa toimintaa hyvinvoinnin saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Onnellisuutta ei nähdä pelkästään mielihyvän ja hyvänolon tuntemuksena vaan kokonaisvaltaisena hyvänä elämänä, johon jokaisella on oikeus. Onnellisuus nähdään tilana, johon pitää pyrkiä ja jonka eteen täytyy tehdä töitä.


 Tutustu Maria Aarnion artikkeliin:

www.mtv.fi/lifestyle/hyvinvointi/artikkeli/ala-pelkaa-unelmia-haaveen-voi-toteuttaa-vain-vuodeksi-kerrallaan/4902544

 

                 Ensimmäinen askel johonkin suuntaan on myös aina

                             päätös ettet aio jäädä siihen missä olet. 

                                -John Pierpont Morgan