Palvelut

terapiasadetta

Yhteystiedot

TerapiaSade

 

Hanne Teräslehto

 

Vihdintie 32

03100 Nummela

 

hanne@terapiasade.fi

 

Puh: 040 932 1950

 

Vastaanotto ma-pe 8-17

myös ilta-aikoja

Psykoterapia

TerapiaSateen psykoterapia on hoitomuoto, joka sisältää keskustelua ja erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Psykoterapia on luottamuksellista ja tavoitteellista. Elämän haasteissa on tärkeää saada kokea tulevansa kuulluksi apua hakiessaan ja että ei jää yksin ongelmiensa kanssa.

Psykoterapian avulla voit saada apua ja tukea elämäsi haasteisiin, joissa tunnet olevasi umpikujassa. Uudet näkökulmat ja työvälineet auttavat kohtaamaan haasteita ja ottamaan käyttöösi voimavaroja, joiden avulla saavutat elämääsi tasapainon.
Psykoterapian tavoitteena on lisätä henkistä toimintakykyä sekä lievittää ja poistaa psyykkistä oireilua. Psyykkisinä oireina voi ilmetä mm. masennusta, ahdistusta, paniikkihäiriöitä, ihmissuhdeongelmia, syrjäytyneisyyttä sekä uupumusta.

Olen Valviran laillistama psykoterapeutti. Psykoterapiasta on myös mahdollista saada kelalta korvausta.
Huom! Kelan myöntämän kuntoutuspsykoterapian korvaustaso nousee! Vuonna 2016 Kela maksaa yksilöterapiasta korvausta 57,60 euroa.
Terapia voidaan myös viedä kotiin. Keskusteluja voidaan käydä vaikka koiraa ulkoiluttaessa tai metsässä kävellen. Etenkin nuorille ja lapsille on toiminnan ohessa tapahtuva keskustelu usein luontevampaa kuin toimistossa käytävä.

 

Parisuhdeterapia

Terapiaan saapuvat asiakkaat määrittelevät itse toiveensa ja tavoitteensa terapiaistunnoille.

Parisuhdeterapiaan tulon syynä on usein halu saada parisuhde toimimaan paremmin. Syynä voi myös olla kriisi tai yksittäinen ongelma. Terapiassa voidaan pohtia suhteen jatkamisen edellytyksiä ja mitä on hyvä parisuhde.

Apua voidaan hakea myös silloin kun on jo päätetty erota ja toivotaan erosta olevan mahdollisimman vähän haittaa lasten hyvinvoinnille.

Terapeuttinen tukihenkilö

Terapeuttisena tukihenkilönä minulla on laaja koulutus ja kokemus, jolloin asiakkaan auttaminen on kokonaisvaltaista. Asiakkaanani voi olla yksittäinen henkilö tai perhe. 
Terapeuttinen tukihenkilö toimita on ennalta ehkäisevää, kuntouttavaa sekä kotona selviämisen tukemista. 
Asiakkaan tapaaminenn voi tapahtua asiakkaan kotona tai muuten yhdessä sovitussa paikassa.
Terapeuttinen tukihenkilö sopii eri elämänvaiheisiin, jossa asiakas kohtaa uusia haasteita ja muutoksia elämässä. Haasteita ovat esim. pitkä sairaalajakson jälkeen kotiutuminen avohuollon piiriin tai perheen kohtaama kriisi.

Vanhempainkonsultaatiot

Vanhemmat toivovat usein tukea ja ohjausta lapsen kanssa toimimiseen. TerapiaSade tarjoaa asiantuntija-apua joko kertaluonteisesti tai useammin. Keskusteluissa pohditaan lapsen kehitystä ja käyttäytymistä niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin.

Rajojen asettelu ja vanhempien yhteisen suunnan löytäminen ja tukeminen lisää perheen ja lapsen hyvinvointia. Ammattilaisen tuella lapsen oireilua, kehitystä, omia tunteita ja käyttäytymistä voi turvallisesti pohtia, ja asioihin voi saada uutta näkökulmaa. Perheen hyviä ominaisuuksia vahvistetaan ja ei-toimivia malleja karsitaan.
Nuoruusiän haasteet ja odotukset saattavat uuvuttaa sekä perheen että nuoren. Ulkopuolisen tuki voi tuoda perheelle ja nuorelle uusia työkaluja, joiden avulla perhe jaksaa eteenpäin.

Eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa asiakkaan tarvittaessa käyttämään myös muiden toimijoiden palveluita joustavasti. Tällaisia toimijoita ovat esim. erityisopettaja, jolta voi saada konkreettista apua koulunkäynnin haasteisiin.

Nuorten konsultaatiot

Nuoruusiän haasteet ja vastoinkäymiset saattavat uuvuttaa nuoren. Oman paikkansa löytäminen ja oman elämän suunnan löytäminen on usein haastavaa. Nuori saattaa kaivata keskusteluapua aikuiselta, joka kuuntelee häntä omana itsenään ilman ennakko-odotuksia.
Keskusteluja voidaan käydä mm. kiusaamisesta, ihmissuhteista, uupumuksesta ja pahasta olosta.

Keskusteluapua

Haluatko elämääsi muutosta ja toivot tukea siihen? Elämäntaitovalmennus on matalan kynnyksen tapa hakea uutta suuntaa elämään.
Valmennuksessa pysähdytään tutkimaan asiakkaan haaveita ja arvomaailmaa.
Haetaan tasapainoisempaa elämää ja vahvistetaan positiivisia voimavaroja.
Vahvistetaan itsearvostusta sekä opitaan nauttimaan nykyhetkestä ja olemaan kiitollinen siitä mitä jo on.