Palveluksessasi

Yhteystiedot

TerapiaSade

 

Hanne Teräslehto

 

Vihdintie 32

03100 Nummela

 

hanne@terapiasade.fi

 

Puh: 040 932 1950

 

Vastaanotto ma-pe 8-17

myös ilta-aikoja

Terapiassa, kuten elämässä yleensä, jokainen ihminen on arvokas omana yksilönään. Kuunteleminen ja aito välittäminen luovat terapeutin ja asiakkaan välille luottamuksellisen ja kunnioittavan suhteen.
Tulevaisuuteen keskittyvän ratkaisukeskeisyyden perusarvoja ovat asiakkaan kunnioitus sekä asiakkaan ja terapeutin välinen luottamuksellinen suhde. Asiakkaan tunne siitä, että häntä on kuultu, on tärkeää joka tapaamisella.

Terapiasta on apua elämän erilaisissa kriisitilanteissa, joita voivat olla esim. työuupumus, työttömyys, määrittelemätön paha olo ja ahdistus, vakava sairaus, ero tai läheisen kuolema. Usein terapiaan hakeudutaan myös, jos ihmisellä on esim. haasteita lasten kasvatuksessa tai ihmissuhdeongelmia.
Voit tulla yhden kerran tapaamisen, jonka jälkeen pohditaan yhdessä jatkoa.
TerapiaSateen toiminta perustuu ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan, jossa terapeutin tehtävänä on auttaa asiakasta palauttamaan omat voimavaransa ja löytää uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja.

Valmistuin lähihoitajaksi vuonna 1996, jonka jälkeen työskentelin varhaiskasvatuksen parissa, ja jo silloin näin työssäni tärkeänä perheen kanssa tehtävän yhteistyön.

Valmistuttuani sosionomiksi vuonna 2007 työskentelin koulukodissa ja yksityisissä lastensuojelulaitoksissa.

Vuodesta 2008 vuoteen 2013 asti toimin lastensuojeluyrityksen toimitusjohtajana ja vastaavana ohjaajana.

Suoritin Lyhytterapiainstituutin järjestämän erityistason ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutuksen vuosina 2011-2014. Koko koulutuksen ajan olen tavannut terapia-asiakkaita, niin lapsia, nuoria ja aikuisia kuin perheitäkin.

Olen lisäkoulutuksena suorittanut yliopisto-opintoja psykologiassa ja kasvatustieteessä.

Olen käyttänyt työotteena myös mm. eläinavusteista terapiaa, seikkailuterapiaa. Olen myös käyttänyt Ericksonilaista hypnoterapiaa, jonka kouluttajana on ollut Robert McNeilly.

Lasten kanssa työskennellessä olen käyttänyt mm. muksuoppia.
www.muksuoppi.fi

Toivon saavani auttaa sinua voimavarojesi vahvistamisessa ja arjen selviytymisessä, tehden terapiaa sekä sydämellä että ammattitaidolla. Yhteisenä tavoitteena terapialle on parempi elämä sinulle.